Liên hệ chúng tôi

Người liên hệ : Kenmartin

Số điện thoại : 008613913143237 

WhatsApp : +008613913143237

Free call
Sản phẩm
Máy thổi khuôn tự động
Máy thổi đùn
Jerry có thể thổi khuôn máy
Máy thổi nhựa
Máy thổi chai
Máy thổi khuôn một trạm
Máy ép phun của IBM
Máy thổi khuôn một bước
Máy thổi PET
Máy ép nhựa
Máy phụ trợ nhựa
Máy thổi chai PET
Khuôn chai nhựa
Khuôn ép phun
kenmartin@dawson-plastic.com
+008613913143237
008613913143237 
t542892865